Политика на хотела

Благодарим Ви, че избрахте Хотел Атлантик София ! Молим да се запознаете с политиката на хотела:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
2. Хотел Атлантик София гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
3. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.
ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА
1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 14:00ч.
2. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
3. При предварително прекратяване на престоя, заплатената сума не се възстановява.
4. Услугата късно напускане /след 12:00ч/ се заплаща на цена 50% от стойноста на помещението и се предоставя на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела , като освождаването трябва да е не по-късно от 17.30 часа .
5. Стаите се почистват до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.
6. Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 7:00ч – 10:00ч. през делничните дни и от 7:30ч – 10:30ч. събота и неделя
7. При изнасяне или внасяне на храна и напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на артикула.
8. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа в стаята или на Рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
9. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
10. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.
11. На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи . Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
12. Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
13. Гости, които не спазват общия ред и не уважават политиката на хотела, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА
1. Пушенето във всички закрити помещения на Хотела е забранено. При констатирано нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 200 лв.
2. Използването на електрически и газови уреди в стаите.
3. Използването на свещи и други запалими материали.
4. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
5. Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
6. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
7. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
8. Повреждането на имущество на хотела.
9. Паркирането на автомобили на входа и изхода на хотела, както и по начин, който блокира движението.
10. Пребиваването в хотела с домашни любимци.

София: 07:44
ясно небе 24° C